LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) е система за сертифициране на зелени сгради, разработена от United States Green Building Council (USGBC). LEED е най-широко разпространената програма за сертифициране на устойчивост на сградите. Гаранцията, че вашият бизнес се придържа към изискванията за сертифициране на LEED означава, че вашите сгради са динамични, чисти и рентабилни.
За повече информация посетете: www.usgbc.org .

Предимства на LEED

Предимства за бизнеса - сертифицираните по LEED сгради имат по-висока стойност при продажба и по-ниски оперативни разходи от сградите без LEED сертификат. LEED е важна стратегия за постигане на екологични, социални и управленски цели (ESG), декарбонизация и устойчивост.

Предимства за обитателите - сертифицираните по LEED сгради се фокусират върху благосъстоянието и здравето на обитателите, предлагайки по-здравословно и по-качествено вътрешно пространство, като същевременно са насочени към общността и общественото здраве.

Предимства за околната среда – сертифицираните по LEED сгради използват по-малко енергия и вода, използват възобновяема енергия и по-малко ресурси, създават по-малко отпадъци и запазват земята и местообитанията.Нашите Услуги

Ние разбираме и вярваме в принципите на устойчивите сгради. Предлагаме три основни групи услуги в процеса на проектиране и сертифициране по системата на LEED.

LEED Проектиране

LEED Проектиране е насочен към клиенти, които знаят предимствата Зелените Сгради и планират своя проект от ранен етап с намерението да получат LEED сертификат. Архитект с акредитация LEED AP е от голяма полза за такива проекти. Ние предоставяме пълния набор от предварителни и технически проектантски услуги, необходими за сертифициране по LEED. Проектирането за LEED изисква подробен и напълно специфициран проект, който трябва да отговаря както на местните кодекси, така и на изискванията на LEED. Можем също да бъдем част от по-голям дизайнерски екип и да допринесем за цялостния процес на проектиране и сертифициране.

LEED Управление на Проекти

LEED Управление на Проекти е насочен към клиенти, които искат да наемат LEED AP консултант за своя проект. Ние съветваме, наблюдаваме и управляваме процеса на сертифициране по LEED по време на фазите на проектиране и строителство. Ние работим в тясно сътрудничество със собственика, с проектантския екип, изпълнителите и органите за въвеждане в експлоатация, за да постигнем получаването на LEED сертификат. Ние сме връзка между клиента и USGBC/GBCI по време на процеса на проектиране, преглед и подаване на документацията и сме отговорни за окончателната проверка и подаване на необходимата документация за получаване на LEED сертификат.

LEED Проектиране и Управление на Проекти

Тази услуга е за клиенти, които искат да се възползват както от LEED Проектиране, така и от LEED Управление на Проекти. Ние участваме и в двата процеса, от ранните етапи на проекта, през фазата на проектиране, строителен надзор и управление на проекта, до издаването на LEED сертификат. Ние проектираме вашата сграда, така че да отговаря на многото изисквания за сертифициране и управляваме целия процес, за да могат сградите да получат LEED сертификат.

Направете своя път към LEED сертификация за по-ефективно бизнес портфолио с нашия проектантски екип.Обхват на услугите по придобиване на LEED сертификат

Процесът на проектиране и сертифициране по LEED включва множество услуги. Нашата отговорност ще се определя в съответствие със степента на нашата ангажираност в процеса.

LEED Предварителен дизайн

Предварителна оценка: местоположение, климат, пасивни стратегии за проектиране, проектиране и енергийни цели, анализ на програмата и финансовия контекст.
Дефиниране на целите: Изисквания на Инвеститора (OPR), разработване на стратегия, Oснова на Дизайна (BoD), критерии за устойчивост и ключови показатели за ефективност (KПE) за висока екологична ефективност и съответствие с LEED.
Предпроектно проучване: подробна оценка на проекта спрямо критериите на LEED.

LEED Проектиране

Оптимизация на проекта: интерактивни и итеративни семинари по време на етапите на разработване на концепция, схема и дизайн, за да се интегрират изискванията на LEED в проекта.
Технически проект и проверка на документацията: прилагане на изискванията на различните кредити от системата на LEED в проекта. Периодичен преглед на проекта, представен от дизайнерския екип във връзка с кредитите, които проекта преследва (концепция, схематичен, работен проект).
Спецификации: архитектура, озеленяване, осветление и Вентилация, осветление, производство на енергия във връзка с изискванията на LEED
Моделиране: енергийни модели, моделиране на дневна светлина, моделиране за потенциал на естествена вентилация, изчисления за производство на възобновяема енергия

LEED Управление на Проекти

Консултации при изработването на строителната документация: технически зелени спецификации за включване в Запитванията За Оферти (RFQs), преглед на материалите, технологията и характеристиките на продукта, избор на доставчици във връзка с устойчивите цели на проекта.
Управление на Процес по Сертифициране: техническа и административна подкрепа на процеса по LEED сертифициране, списък със задачи по съответните дисциплини, специфични информация относно кредитите, координация и подготовка на документация по LEED сертифициране и връзка с USGBC. Координация за внедряване на LEED до получаване на LEED сертификат